Kategorier
Begrepp

killgissa

Att killgissa är att påstå något på ett tvärsäkert sätt, trots att man egentligen mest spekulerar.

Killgissningar är mycket vanliga i diskussioner på sociala medier.

Göran Petersén Om Sverige hade haft samma covid 19-strategi som Danmark och Norge hade vi haft 90% färre dödsfall.

Görans påstående är taget ur luften. Ingen vet hur Sverige skulle klarat sig med en annan covid 19-strategi, och siffran 90% är ett rent påhitt. Men genom att uttrycka sina spekulationer i form av ett faktapåstående framställer Göran sig själv som en auktoritet, vilket kan ge honom ett övertag i diskussionen.

Termen ”killgissa” antyder att det är fråga om en uteslutande manlig företeelse. Men kvinnor killgissar också, kanske framförallt på områden som traditionellt anses ”kvinnliga”.

Angelique Ohlsson Bebisar ska alltid sova tillsammans med sin mamma, annars skadas anknytningen.

Det finns inga belägg för Angeliques påstående. Likt Göran i det tidigare exemplet spekulerar hon bara, men genom att göra det i form av ett faktapåstående kan hon framstå som en auktoritet i diskussionen. En typisk killgissning.

Att framställa sig själv som en auktoritet genom att killgissa kan många gånger gynna killgissaren på kort sikt. Men i längden brukar det bli uppenbart för omgivningen att killgissaren inte är den auktoritet han (eller hon) vill framställa sig som. Killgissaren riskerar istället att framstå som uppblåst och oärlig.

Brukar du killgissa?

Varför? Vad tror du skulle hända om du var ärlig med att du inte vet allt?

Retar du dig på någon som killgissar?

Överväg att fråga personen hur hen kan vara så säker på sin sak. Och varför inte länka dem till den här sidan?

Av Johannes Müntzing

Här ska jag så småningom skriva min biografi.