Kategorier
Okategoriserade

Kan du skilja på fakta och åsikter?

sdfsdf ds pdf pdf sdfsdf

Fakta är påståenden som stämmer överens med verkligheten

sdfsdfsdfsdf sd pdf pdf isf

Kategorier
Okategoriserade

”Jag ställer bara frågor”

Att ställa frågor är en viktig del i varje Exempel: Frågor om skolmatendiskussion. Exempel: Frågor om skolmaten. Exempel: Frågor om skolmaten

Låt oss studera ett exempel där Göran Petersén drar igång en diskussion genom att ställa några frågor.

Lisbeth Pettersson svarar honom, men blir snart ifrågasatt av Göran.

Lisbeth tolkar alltså Görans frågor som att han uttrycker en åsikt om skolmaten. Göran slår ifrån sig, och menar att han bara ställer frågor. Vem har rätt?

Tja, frågor är

Vad heter huvudstaden i Kongo?
Varför har giraffen så lång hals?
Vem var det som mördade butlern i biblioteket?

Men låt oss nu titta på några andra frågor

Är afrikaner lika intelligenta som vita?
Är det en slump att så många medieföretag världen över ägs av judar?
Är kungen pedofil?

Här är ju något lurt. Meningarna är för all del frågor, och de hävdar ingenting. Men de antyder en massa.

Meningen har för all del formen av en fråga, men tror du på allvar att personen

Inför presidentvalet i USA 2016 frågade Donald Trump upprepade gånger om Barack Obama verkligen hade amerikanskt medborgarskap. I teknisk mening hävdade han aldrig att så var fallet, men genom att väcka frågan fick det samma effekt.

Kategorier
Okategoriserade

Debatterar du istället för att diskutera?

Många diskussioner på sociala medier blir dåliga för att de i själva verket inte är diskussioner, utan debatter.

I en debatt är syftet att övertyga den andre att man har rätt.

I debatter är positionerna låsta, och syftet är att övertyga den andre (och publiken) om att man själv har rätt och den andre har fel. Debatter på nätet spårar väldigt lätt ur.

Diskussioner däremot går ju ut på att man ska få en bättre förståelse för något genom att man tar del av andras synpunkter och perspektiv. Det händer för all del inte sällan att diskussioner övergår i debatter (inte minst på nätet!) men det måste inte vara så.

Exempel: Diskussion om munskydd övergår i debatt

Låt oss titta på ett exempel där Matilda Lugn vill dra igång en diskussion om munskydd:

Men Camilla Brunius, som har en mycket bestämd uppfattning i frågan, väljer att se det som en debatt, och svarar så här:

Allt: Matilda vill helt klart just diskutera saken, men Camilla hugger direkt och börjar debattera till 100%.